Nasze atuty

Oferowane korzyści

Obszary wsparcia

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie opieki nad sprzętem IT, bieżącej pomocy dla użytkowników (Helpdesk) oraz administrowania siecią.

Wsparcie infrastruktury IT

Helpdesk i zapewnienie ciągłości pracy systemów

Wsparcie w zakresie administrowania siecią

Modele współpracy

Basic – godzinowy

Najprostsza forma współpracy, w ramach której rozliczamy się z Klientem wyłącznie na podstawie ilości przepracowanych godzin. Bazujemy na ustalonej w umowie stałej stawce godzinowej oraz gwarantowanym czasie reakcji.
Dla Klientów zlokalizowanych na terenie Warszawy standardowo oferujemy bezpłatny dojazd naszego specjalisty.

Standard – ryczałtowy z limitem godzin

Model współpracy, w którym ustalamy korzystny pakiet godzin serwisowych do wykorzystania przez Klienta w skali miesiąca. Dodatkowo, po wykorzystaniu pakietu, oferujemy ustaloną w umowie stałą stawkę godzinową.
W ramach tego modelu gwarantujemy pełną opiekę serwisową, gwarantowany czas reakcji oraz stały kontakt z dedykowanym specjalistą. MOSPAN zapewnia również pełne wsparcie w zakresie: planowania i doradztwa przy zakupie sprzętu i oprogramowania, modernizacji i rozwoju sieci oraz dodatkowych prac instalacyjnych.

Maximum – ryczałtowy bez limitu godzin

Forma współpracy polegająca na zapewnieniu pełnej opieki serwisowej z nielimitowaną ilością godzin. Współpraca z Klientem odbywa się na podstawie stałej stawki określonej w umowie.
Gwarantujemy stały czas reakcji, bezpośredni kontakt z dedykowanym specjalistą oraz możliwość ustalenia dodatkowego, indywidualnego pakietu świadczeń.
W ramach tego wariantu możliwe jest stałe oddelegowanie specjalisty MOSPAN do pracy w siedzibie Klienta.