Specjalizujemy się w projektowaniu systemów informatycznych, które pozwalają na odwzorowanie indywidualnych procesów zachodzących w organizacji. Systemy na zamówienie wdrażamy w oparciu o autorskie rozwiązanie PreludeBPM®.

PreludeBPM® to system klasy Business Process Management, który pozwala na pełną automatyzację procesów zachodzących w organizacji. Wykorzystanie koncepcji zarządzania procesowego umożliwia zaspokojenie indywidualnych potrzeb informatycznych klienta.

System cechuje się wysoką elastycznością, co pozwala na dostosowanie go do unikalnego modelu działania danej organizacji.

Koncepcja BPM jest sprawdzonym sposobem na osiągnięcie wyznaczonych celów przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość i profil działalności. Pozwala opisać i zoptymalizować prowadzone działania oraz zgodnie z przyjętym modelem operacyjnym przedsiębiorstwa efektywnie wspomagać realizację strategii biznesowej.

Kluczowe cechy systemu

 • System umożliwia pełną automatyzację procesów zachodzących w organizacji, dzięki zastosowaniu reguł logiki biznesowej
 • System zapewnia kompleksową obsługę kancelarii oraz pozwala na swobodne wyszukiwanie dokumentów zdeponowanych w elektronicznym repozytorium na podstawie odpowiednich indeksów
 • Zapewnia prowadzenie wielopoziomowych analiz oraz posiada szerokie możliwości raportowania
 • System jest dostępny z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników
 • Element Listy
 • Zastosowanie narzędzi BPM pozwala na precyzyjne odwzorowanie procesów zachodzących w organizacji oraz zarządzanie obiegiem zadań i spraw
 • Umożliwia tworzenie priorytetów obsługi określonych typów dokumentów oraz kluczowych procesów, np. reklamacji, sprzedaży, windykacji itp.
 • Pozwala na notyfikację określonych stanów za pomocą sms, e-mail lub innych kanałów informacyjnych
 • Dzięki przejrzystemu menu system umożliwia użytkownikowi pełną elastyczność pracy. Użytkownik w prosty i szybki sposób może przełączać się między procesami oraz modyfikować elektroniczne formularze wg indywidualnych potrzeb.

Korzyści

Wdrożenie dedykowanego systemu PreludeBPM pozwoli na:

 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez usprawnienie procesów biznesowych zachodzących w organizacji
 • Centralizację zarządzania procesami biznesowymi
 • Automatyzację obiegu dokumentów, spraw i zadań
 • Centralizację danych pochodzących z wielu procesów w jednym miejscu
 • Zmniejszenie ryzyka powstawania błędów w trakcie obsługi różnych zadań (kontrola kolejnych kroków użytkownika, kontrola poprawności wprowadzanych danych)
 • Zróżnicowanie poziomu uprawnień użytkowników w zależności od ról pełnionych w organizacji
 • Zabezpieczenie przed utratą ważnych danych oraz przechowywanie pełnej historii procesu
 • Bezpieczny i nieograniczony zdalny dostęp do aplikacji z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej
 • Monitorowanie oraz zarządzanie statusem realizacji prac i zadań

Zastosowania

PreludeBPM umożliwia modelowanie wielu procesów dostosowanych ściśle do modelu organizacyjnego przedsiębiorstw m.in.:

 • Proces obiegu faktur
 • Proces kancelaryjnej obsługi korespondencji
 • Obsługa procesu pożyczkowego
 • Procesy CRM
 • Obieg wniosków urlopowych
 • Zamówienia materiałów biurowych
 • Proces reklamacji
 • Rezerwacja sal, miejsc parkingowych
 • Procesy rekrutacyjne
 • Obieg i opiniowanie umów
 • Zarządzanie projektami UE
 • Procesy miękkiej windykacji
 • Obsługa zamówień
 • Procesy obiegu dokumentacji medycznej